Matthijs Schouten
Met natuurfilosoof Matthijs Schouten praten Nynke en Lex over de rol die de natuur speelt in het menselijk denken. We voelen ons deel van de natuur, we vinden ook dat we voor haar moeten zorgen, maar we handelen er niet naar. Wat is daarvan de oorzaak? Hoe kunnen we dat gedrag veranderen? Matthijs Schouten is hoogleraar Natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland) en emeritus hoogleraar Ecologie van natuurherstel bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Ook werkt hij bij Staatsbosbeheer. Beluister de podcast hier.

Eva Rovers
Eva Rovers is kunsthistoricus en houdt zich (na het schrijven van geroemde biografieën over Boudewijn Büch en Helene Kroller-Müller) bezig met verzet en klimaatactivisme. Al wandelend over de Hoge Veluwe gaat ze met Lex en Nynke in gesprek over haar bundel Nu Het Nog Kan, die ze samenstelde met de actiegroep Extinction Rebellion. Het is een verzameling van verhalen die de urgentie en mogelijke oplossingen van de klimaatcrisis beschrijven. Hoe tackelen we dit grote probleem samen? Welke rol spelen activisme en verzet? Moet iedereen de barricades op? Beluister de podcast hier. 

Damiaan Denys
Damiaan Denys is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en filosoof. Zijn onderzoek richt zich met name op het klinische en neurobiologische aspect van angststoornissen en obsessieve compulsieve stoornissen. Met hem onderzoeken Nynke en Lex hoe het komt dat onze verbeelding in crisis verkeert. De mens is immers goed in staat om zich rampspoed en ellende in te beelden, maar het lijkt ons niet te lukken om diezelfde vaardigheid in te zetten voor een wereld waarin alle grote problemen zijn opgelost. Laten we ons leiden door angst? 

Jochem Myjer 
Jochem Myjer, komiek, kinderboekenschrijver en bioloog, heeft een grote liefde voor de natuur. Hoe kijkt hij aan tegen de houdbaarheid van planeet aarde? En verandert je blik op het leven na ernstige ziekte, als je opnieuw doordrongen bent van de kostbaarheid ervan? Nynke gaat met Jochem in gesprek over kunstenaarschap, de drang om je te uiten, zijn en haar sabbatical en de schijnbare tegenstelling tussen humor en ernst. Beluister de podcast hier.

André Kuipers 
André Kuipers is astronaut, arts en ambassadeur van organisaties die zich inzetten voor biodiversiteit en duurzaamheid (o.a. WNF en Justdiggit). Nynke is nieuwsgierig naar zijn missie op aarde. Hij heeft de planeet van een afstand bekeken en gezien hoe kwetsbaar ons leven hier is. Wat heeft dat met hem gedaan? Hoe kijkt hij nu aan tegen de ruimtevaart, aangezien die ons veel nieuwe kennis brengt, en tegelijkertijd ook onze planeet vervuilt en uitput? Zit er toekomst in het telen van bloemkolen op Mars? 

Marjan Minnesma 
Activiste Marjan Minnesma is in staat nieuwe kennis direct om te zetten in daden. Ook als de wereld daar nog niet helemaal klaar voor is. Ze importeerde met haar stichting Urgenda de eerste elektrische auto’s in 2009, regelde 50.000 zonnepanelen in 2010 en realiseerde vanaf 2014 honderden energieneutrale huizen. Een jaar later startte ze de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat; een voorbeeld dat in vele landen navolging kreeg. Voor Nynke is Marjan een heldin. Samen met Lex Bohlmeijer zal ze haar vragen wat de status van de klimaattransitie nu is en waar Marjan haar eindeloze optimisme vandaan haalt.

Roman Krznaric 

De Australische schrijver/filosoof Roman Krznaric schreef ‘The Good Ancestor’, een alarmerend boek over de gevaren van onze huidige manier van leven en de manier waarop we de politiek georganiseerd hebben. We kijken namelijk nauwelijks verder dan ons eigen leven. Als inspirerend voorbeeld noemt hij de Irokezen, een indianenvolk in Noord-Amerika, die bij het nemen van beslissingen zeven generaties vooruit denken. Nynke vraagt zich af waarom wij Europeanen vooral gericht zijn op de korte termijn, terwijl we de capaciteit hebben om ver vooruit te denken. Met Roman gaat ze in gesprek over zijn boek, haar eerste single ‘Your Ancestor’ en goed voorouder-schap. Hoe kunnen we toekomstige generaties een stem geven?


Valerie Trouet

Bomenwetenschapper prof. dr. Valerie Trouet bestudeert al meer dan twintig jaar de klimaatverandering aan de hand van jaarringen van bomen. In 2020 won ze de Jan Wolkersprijs voor haar boek ‘Wat bomen ons vertellen.’ Ze is verbonden aan het ‘Laboratory of Tree-Ring Research van de University of Arizona’ (VS) en publiceerde onder meer in ‘Nature’ en ‘Science’. Nynke vraagt zich af of Valerie een moderne Cassandra is; een voorspeller die genegeerd wordt. Is ze tevreden over wat er gedaan wordt met haar onderzoeksresultaten, die inmiddels 20 jaar beslaan? Ook nodigt Nynke Valerie uit om te luisteren naar een nummer van haar album Plant, ‘De Dream’. Herkent ze zich in het verlangen naar een kalm bestaan als plant?