Doelen voor de verwerking

We gebruiken je persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt ingevuld, niet om je als individuele bezoeker te identificeren.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Daarnaast registreren we gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren.

 

IP-adressen

We verwerken IP-adressen van websitebezoekers.


Cookies

Cookie Script plaatst cookies op je computer, telefoon of tablet, voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Bij het bekijken en beluisteren van mediacontent op externe platforms (o.a. YouTube, Spotify) worden door de betreffende partij ook cookies geladen.

 

Inschrijving voor nieuwsbrief

Met jouw inschrijving voor de e-nieuwsbrief geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Je kunt je afmelden via de link onderaan elke e-nieuwsbrief. De e-nieuwsbrieven worden verzonden via het online programma Mailchimp.

 

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

Je hebt het recht:

●      op inzage van de gegevens die wij van je hebben. Je kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.

●      je toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van de e-nieuwsbrief)

●      via info@nynkemusic.com een klacht in te dienen

We zijn, voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, genoodzaakt bepaalde gegevens van je te bewaren. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn we ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om je gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat de betreffende back-ups dan niet meer juist zijn.